Hiệu suất
4.5/5
HÀI LÒNG16 đánh giá
  • ≤4h
    Thời gian phản hồi trung bình
  • 97.6%
    Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
  • US $730,000+
    {0} đơn hàng
Chuỗi cung ứng nhanh nhạy
Tùy chỉnh hoàn toàn
Kiểm tra thành phẩm
Kiểm tra viên QA/QC (7)
Xem tất cả năng lực đã xác minh ({capacitiesNum})